About admin

  Adli Otopsi Dr. Filiz Gültekin Tırtır* Av. Mustafa Tırtır** Terminoloji’de otopsi, oto ve opsis kelimelerinden oluşan yunanca bir kelimedir. Oto kelimesi, kendi kendine veya kendi kendini anlama anlamına gelmekte, opsis ise görmek müşahade etmek, tanımak anlamındadır[1]. Otopsi yapma düşüncesinin çok eski çağlarda insanlarda varolduğu, ancak kültürel ve dini sebeplerle otopsi yapılamadığı belirtilmektedir. Dini tesirlere rağmen […]Continue reading

  DENETİMLİ SERBESTLİK Av. Mustafa Tırtır Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun , 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Denetimli Serbestlik ile ilgili hükümler, YTCK’nın 51, 58.maddelerinde ve CGİK’nin 107.maddesinde yer almaktadır. Bu hükümleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. I) Erteleme kararı ile hükmedilen Denetimli Serbestlik […]Continue reading

  WhatsApp'tan ulaşın!
  Yardıma mı ihtiyacınız var?
  Merhaba,
  Nasıl yardımcı olabiliriz?