About editör

  Anonim ve Limited şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu ile ilgili çalışmamızda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibi dikkate alınacaktır. Gerek Anayasa’mızın 38. maddesinde, gerekse 5237 sayılı TCK’nın 20. maddesinde düzenlenen cezaların şahsiliği prensibi ile ilgili hükümler şu şekildedir:

  Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun zaman içerisinde çeşitli maddelerinde değişiklik olmuştur. 3.8.2002 tarihinde kabul edilen 4771 sayılı Kanunla PVSK’nın 6 maddesinde, 24.11.2004 tarihinde kabul edilen 5259 sayılı Kanunla 10 maddesinde, 3.7.2005 tarihinde kabul edilen 5397 sayılı Kanunla 12 maddesinde, 28.12.2006 tarihinde kabul edilen 5571 sayılı Kanun’la 1 maddesinde, 4.5.2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı Kanunla 2 maddesinde değişiklik yapılmış, son olarak Avrupa Birliği’ne uyum sebebiyle 5681 sayılı Yasa ile 5 maddesinde köklü değişikliklere gidilmiştir.

   KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ Av. Mustafa Tırtır[1]  Aile reisini hapishaneye gönderen aynı mahkeme kararı, anneyi her gün yoksunluğa çocukları terk edilmeye ailenin tümünü serserilik ve dilenciliğe sürüklemektedir. Suç bu bağlantı içinde kök salma tehdidi içindedir[2]. Lucas Bilindiği üzere 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun[3], 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe […]Continue reading

  İDDİANAME YERİNE GEÇEN BELGELERLE YARGILAMA YAPILABİLİR Mİ ? Av. Mustafa Tırtır Memurların görevleri esnasında ya da görevleri nedeniyle işlemiş oldukları suçtan dolayı yapılacak olan yargılama, cumhuriyet savcısı tarafından tanzim edilen İddianame ile değil, özel soruşturma usulü neticesinde düzenlenen belgelere dayanılarak yapılmaktadır. Halen yürürlükte olan ve 2 Aralık 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve […]Continue reading

  EMNİYET TEDBİRLERİ[1] Av. Mustafa Tırtır[2] Emniyet Tedbirleri , kişinin tehlikeli hali ile orantılı, ceza yerine veya ceza ile birlikte, kanunla belirlenen yaptırımın hakim tarafından verilmesi ile önleme amacını güden yaptırımlardır. Amacı ; suçlunun ıslahı, topluma yeniden kazandırılması ve suçta tekerrüre engel olmak suretiyle toplum düzeninin korunmasıdır. Başka bir deyişle  ; tehlikeli failin, hukuka aykırı[3] fiiline[4], […]Continue reading

  CEZA YARGILAMASINDA KOLLUKTA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR Av. Mustafa Tırtır* Bu çalışmamızda müdafilerin ya da vekillerin kollukta karşılaştıkları bazı sorunlar, karşılaşılan hukuka aykırı uygulamalar ele alınacak, bunlara çözüm önerileri sunulacaktır. Müdafiin kollukta karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi müvekkili ile ilgili iddia konusu ile ilgili bilgi sahibi olamamasıdır. CMK’nın 149/3. maddesinde “Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında […]Continue reading

  Ceza Yargılamasında Kanun Yollarına Başvurma Hakkı Av. Mustafa Tırtır* Bu kısa çalışmamızda 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 260 ila 266. maddelerinde yer alan “Kanun Yollarına Başvurma Hakkı”na. CMK’da yer alan yeniliklere ve değişikliklere temas edeceğiz. Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolu olarak ikiye ayrılmaktadır. Olağan kanun yollarını itiraz, istinaf ve […]Continue reading

  Bazı Kanunlarda Denetimli Serbestlik ile ilgili Hükümler Av. Mustafa Tırtır 1)        ÇKK’da yer alan hükümler : 3 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler yer almaktadır. Buna göre, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirler verilebileceği […]Continue reading

  Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Av. Mustafa Tırtır Bilindiği üzere 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlardan TCK ve CGİK’e baktığımızda yeni bir kavramın hukukumuza girdiği görülmektedir: Mükerrirlere özgü infaz rejimi. Her ne kadar Tekürrür […]Continue reading

  ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEME HAKKI Av. Mustafa Burak Nalbant Sermaye şirketleri arasında yer alan anonim şirketlerde karar alma organları genellikle çoğunluk pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda kararlar aldıkları için kanun koyucu bu durumu dengelemek için pay sahiplerine bir takım haklar tanımıştır. Özel denetçi isteme hakkı da tanınan bu haklar arasındadır.  Ayrıca anonim […]Continue reading

  WhatsApp'tan ulaşın!
  Yardıma mı ihtiyacınız var?
  Merhaba,
  Nasıl yardımcı olabiliriz?