Pandemi Sürecinde İngiliz Hukukunda Duruşmalara Görüntülü veya Sesli Arama ile Katılma Hakkı ve Ülkemizde Uygulanabilirliği I.) GİRİŞ Tüm dünyayı etkisi altına alan ve adeta hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını, yargı mekanizmasını da etkileyerek birtakım aksaklıklar meydana getirmiştir. Bu nedenle birçok ülkede yargı mercileri çalışamaz duruma gelerek yalnızca acil sayılan işleri yürütmüşlerdir. Bu dönem içerisinde […]Continue reading

Yargıtay Kararları Işığında Kolluğun Silah Kullanma Yetkisinin Yasal Dayanakları ve Sınırları 27 Nisan 2020 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde Ali El Hemdan isimli Suriyeli şahsın bir polis memuru tarafından sol göğüs üstünden vurularak öldürülmesi olayı ve 6 Mayıs 2020 tarihinde Arnavutköy’de bir bekçiye mukavemet gösteren bir kişinin ayağından vurulması olayından sonra kolluğun silah kullanma yetkisiyle ilgili […]Continue reading

Sesli – Görüntülü Duruşma Dönemi Av. Mustafa Tırtır GİRİŞ Küresel bir sağlık krizi olan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların bir araya gelebilecekleri ortamları minimize etmeye gayret gösterilmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, yargıda virüsün bulaş riskini azaltabilmek adına tarafların bizzat hazır bulunduğu yargılamalar yerine teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle ses ve görüntü aktarımının yapıldığı duruşma sistemlerini kullanmayı […]Continue reading

Mağdurun veya Müştekinin Yapılan Konuşmaları Kaydetmesi Av. Mustafa Tırtır* Son zamanlarda mağdur ya da müştekinin de gerek telefonla yapılan konuşmaları, gerekse yüz yüze yapılan konuşmaları kaydettiği ve bu dinleme kayıtlarını adli makamlara teslim ettiği görülmektedir. Bu çalışmamızda sözkonusu kayıtların hukuka aykırı olup olmadığı hususu değerlendirilmeye çalışılacaktır. Mağdur ya da müştekinin yapmış olduğu kaydın hukuka uygun […]Continue reading

Kolluk Dışındaki kişilerin Delil Toplaması Bilindiği üzere delil toplama yetkisi soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı tarafından, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet Savcısı ya da Mahkeme, bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşları vasıtası ile her türlü delili toplama hak ve yetkisine sahiptir.  CMK’nın 14/1f maddesi gereğince şüpheliye soruşturma aşamasında Şüpheden kurtulması için somut delillerin […]Continue reading

Anonim ve Limited şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu ile ilgili çalışmamızda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibi dikkate alınacaktır. Gerek Anayasa’mızın 38. maddesinde, gerekse 5237 sayılı TCK’nın 20. maddesinde düzenlenen cezaların şahsiliği prensibi ile ilgili hükümler şu şekildedir:

Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun zaman içerisinde çeşitli maddelerinde değişiklik olmuştur. 3.8.2002 tarihinde kabul edilen 4771 sayılı Kanunla PVSK’nın 6 maddesinde, 24.11.2004 tarihinde kabul edilen 5259 sayılı Kanunla 10 maddesinde, 3.7.2005 tarihinde kabul edilen 5397 sayılı Kanunla 12 maddesinde, 28.12.2006 tarihinde kabul edilen 5571 sayılı Kanun’la 1 maddesinde, 4.5.2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı Kanunla 2 maddesinde değişiklik yapılmış, son olarak Avrupa Birliği’ne uyum sebebiyle 5681 sayılı Yasa ile 5 maddesinde köklü değişikliklere gidilmiştir.

 KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ Av. Mustafa Tırtır[1]  Aile reisini hapishaneye gönderen aynı mahkeme kararı, anneyi her gün yoksunluğa çocukları terk edilmeye ailenin tümünü serserilik ve dilenciliğe sürüklemektedir. Suç bu bağlantı içinde kök salma tehdidi içindedir[2]. Lucas Bilindiği üzere 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun[3], 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe […]Continue reading

İDDİANAME YERİNE GEÇEN BELGELERLE YARGILAMA YAPILABİLİR Mİ ? Av. Mustafa Tırtır Memurların görevleri esnasında ya da görevleri nedeniyle işlemiş oldukları suçtan dolayı yapılacak olan yargılama, cumhuriyet savcısı tarafından tanzim edilen İddianame ile değil, özel soruşturma usulü neticesinde düzenlenen belgelere dayanılarak yapılmaktadır. Halen yürürlükte olan ve 2 Aralık 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve […]Continue reading

EMNİYET TEDBİRLERİ[1] Av. Mustafa Tırtır[2] Emniyet Tedbirleri , kişinin tehlikeli hali ile orantılı, ceza yerine veya ceza ile birlikte, kanunla belirlenen yaptırımın hakim tarafından verilmesi ile önleme amacını güden yaptırımlardır. Amacı ; suçlunun ıslahı, topluma yeniden kazandırılması ve suçta tekerrüre engel olmak suretiyle toplum düzeninin korunmasıdır. Başka bir deyişle  ; tehlikeli failin, hukuka aykırı[3] fiiline[4], […]Continue reading

WhatsApp'tan ulaşın!
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?