CEZA YARGILAMASINDA KOLLUKTA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR Av. Mustafa Tırtır* Bu çalışmamızda müdafilerin ya da vekillerin kollukta karşılaştıkları bazı sorunlar, karşılaşılan hukuka aykırı uygulamalar ele alınacak, bunlara çözüm önerileri sunulacaktır. Müdafiin kollukta karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi müvekkili ile ilgili iddia konusu ile ilgili bilgi sahibi olamamasıdır. CMK’nın 149/3. maddesinde “Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında […]Continue reading

Ceza Yargılamasında Kanun Yollarına Başvurma Hakkı Av. Mustafa Tırtır* Bu kısa çalışmamızda 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 260 ila 266. maddelerinde yer alan “Kanun Yollarına Başvurma Hakkı”na. CMK’da yer alan yeniliklere ve değişikliklere temas edeceğiz. Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolu olarak ikiye ayrılmaktadır. Olağan kanun yollarını itiraz, istinaf ve […]Continue reading

Bazı Kanunlarda Denetimli Serbestlik ile ilgili Hükümler Av. Mustafa Tırtır 1)        ÇKK’da yer alan hükümler : 3 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler yer almaktadır. Buna göre, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirler verilebileceği […]Continue reading

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Av. Mustafa Tırtır Bilindiği üzere 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlardan TCK ve CGİK’e baktığımızda yeni bir kavramın hukukumuza girdiği görülmektedir: Mükerrirlere özgü infaz rejimi. Her ne kadar Tekürrür […]Continue reading

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEME HAKKI Av. Mustafa Burak Nalbant Sermaye şirketleri arasında yer alan anonim şirketlerde karar alma organları genellikle çoğunluk pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda kararlar aldıkları için kanun koyucu bu durumu dengelemek için pay sahiplerine bir takım haklar tanımıştır. Özel denetçi isteme hakkı da tanınan bu haklar arasındadır.  Ayrıca anonim […]Continue reading

İddianame ’nin iadesi müessesi, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 174. maddesinde yer almaktadır. 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda yer almayan bu düzenlemenin amacı, 5353 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un gerekçesinde yer almıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Güvenlik Tedbirleri İle İlgili Hükümlere Genel Bakış Av. Mustafa Tırtır En kötü kanun, en iyi uygulayıcının elinde en iyi kanun haline gelir. En iyi kanun da, kötü uygulayıcıların elinde en kötü kanun haline gelir…              Bilindiği üzere 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı TCK yürürlüğe girmiş, aynı tarihte […]Continue reading

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİNİN YASAL DAYANAKLARI VE SINIRLARI Bilindiği üzere 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan ve kaçakçılık amacı ile hareket eden bir gurup sivil vatandaşımız, PKK’lı terörist gurup zannedilerek TSK’ya bağlı savaş uçakları tarafından ateş açılmış, açılan bu ateş sonucu 34 sivil hayatını kaybetmiştir. Türk Silahlı […]Continue reading

Telekomünikasyon Yoluyla İletişim Denetlenmesi Av. Mustafa Tırtır 1 Haziran 2005 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmiş, bu kanunun 135. maddesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tespiti Dinlenmesi ve Kayda Alınması düzenlenmiştir. CMK’nın 135. maddesinde yer alan bu madde Adli amaçlı dinlemeleri kapsamaktadır. Bunun yanında önleme amaçlı iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümler, 3.7.2005 tarihli 5397 sayılı Bazı […]Continue reading

Mağdurun veya Müştekinin Yapılan Konuşmaları Kaydetmesi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. Maddesinde Telekomünikasyon yoluyla İletişimin Denetlenmesi düzenlenmiştir. Buna göre bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmanın bulunması, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının bulunması, başka suretle delil elde etme imkânının bulunmaması, suçun iletişimin denetlenmesi tedbirine müracaat edilecek suçlardan olması, ağır ceza mahkemesinin […]Continue reading

WhatsApp'tan ulaşın!
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?